Ipoh Community Forums
kredi bulucu- nedirs.com - Printable Version

+- Ipoh Community Forums (https://forums.ipoh.com.my)
+-- Forum: Entertaiments (https://forums.ipoh.com.my/forum-27.html)
+--- Forum: Celebreties News (https://forums.ipoh.com.my/forum-57.html)
+--- Thread: kredi bulucu- nedirs.com (/thread-5143.html)kredi bulucu- nedirs.com - Tanitim2022 - 03-07-2022

[Image: CELLAD-NEDIR.jpg]

Kelimeler insanların belki de en büyük icadı, evriminin en büyük yardımcıdır. Anlamı veya görevi bulunan ve tek başına kullanılabilen sesler topluluğuna kelime bulucu denir. Kelimenin Türkçe karşılığı sözcüktür. Anlamları olan kelimeler insanların birbiri ile iletişim halinde bulunmalarını sağlar. Bunun haricinde bazı kelimeler de tek başlarına bir anlam ifade etmezler. osmanlı türkçe sözlük
'ler de sitemizde bulunmakta.

www.nedirs.com